TERVETULOA 

RESET –projekti rahoitus tulee Erasmus+ ohjelmasta, joka on Euroopan Unionin merkittävin koulutusohjelma. Erasmus+ tarjoaa jäsenmaiden organisaatioille mahdollisuuden työskennellä yhdessä koulutuksen tärkeillä kehittämisalueilla.

PROJEKTISTA

Yhteiskuntamme ikääntyy ja tämän tosiasian vuoksi koulutusta, ohjausta ja työllistymismahdollisuuksia on mukautettava ikääntyvän työvoiman tarpeisiin. Ikääntyvien henkilöiden tukeminen  työvoimaan osallistumista varten on välttämätöntä sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja ikääntyvien työntekijöiden auttamiseksi välttämään köyhyysloukkua, joka usein liittyy eläkkeelle siirtymiseen Euroopan eri maissa. Tätä varten RESET-projektissa kehitetään useita resursseja:

- räätälöity koulutusohjelma ikääntyville työntekijöille kehittää taitoja sosiaalisina tutkijoina
- digitaalisen osaamisen työkalupakki, joka kehittää tarvittavia tietoteknisia taitoja desk- ja field-pohjaiseen tutkimukseen sekä analysoi ja esittelee tutkimustuloksia
- kokonaisvaltainen täydennyskoulutusohjelma aikuisopettajille tukemaan heitä uusien resurssien tuottamisessa opetussuunnitelmiin
- ikääntyneille henkilöille suunnattu liiketoiminnan kehittämis- ja suunnittelukehys, joka tukee heitä uusien liiketoimintamallien kehittämisessä
- verkko-oppimisportaali kaikkien hankkeen kohderyhmien koulutuksen helpottamiseksi
- ajatuksia herättelevä tieteellinen asiakirja, jossa hahmotellaan RESET-hankkeen lähestymistavasta johdetut hyödyt ja kannustetaan päättäjiä tukemaan aloitteita työvoiman osallistumisen ja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi.

Näillä tuloksilla tarjotaan uusia työkaluja ikääntyneille työntekijöille, jotka haluavat parantaa osaamistaan ​​ja siten myös työllistyvyyttään.

TAVOITTEET
RESET-hankkeen päätavoitteet ovat

• Tukea ikääntyviä ihmisiä pysymään yhteiskunnan tuottavina jäseninä lisäämällä työvoimaan osallistumisen jatkumista.
• Tarjota vaihtoehtoisia työllistymisreittejä ja tunnistaa mahdolliset uudet työllistymisalueet ikääntyneille työntekijöille;
• Auttaa ikääntyneiden työntekijöiden siirtymistä työelämästä itsenäiseen ammatinharjoittamiseen;
• Vähentää sosiaalista syrjäytymistä kehittämällä taitoja työelämässä pysymisen tukemiseksi ja näin pyrkiä estämään ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisia taloudellisia vaikeuksia 
• Kehittää innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja eläkeikää lähestyvien työvoiman siirtymisen edistämiseksi
• Tarjota kouluttajille ammatillista osaamista edistävä täydennyskoulutus, jonka opetussisällöissä otetaan huomioon ikääntyvien työntekijöiden erityspiirteet
• Kannustaa asianomaisia ​​sidosryhmiä tekemään yhteistyötä ikääntyneiden työntekijöiden kanssa mahdollisten uusien työalueiden määrittelemisessä ja kehittämään asianmukaisia ​​yritystukityökaluja
• Helpottaa ja tukea eri maiden ikääntyneiden työntekijöiden välistä yhteistyötä ja tutkia mahdollisia yhteistyömalleja.