ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Please login to open the courses

σύνδεση εγγραφείτε

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1: Διεξαγωγή έρευνας τεκμηρίωσης

Στόχος μας σε αυτή την πηγή είναι να σας παρουσιάσουμε κάποιες βασικές ...

0% completed

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2: Διεξαγωγή συνέντευξης: ηλεκτρονικά εργαλεία επικοινωνίας

Αυτή η πηγή έχει σαν στόχο να σας παρουσιάσει ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά ...

0% completed

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3: Επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση

Το MS Excel είναι προϊόν της εταιρείας Microsoft. Είναι ένα ηλεκτρονικό λογισμικό ...

0% completed

Δεξιότητα 5: Λογισμικό διαχείρισης έργου

0% completed

Δεξιότητα 7: Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου

0% completed

Δεξιότητα 8: Εργαλεία διαχείρισης χρόνου

0% completed

Δεξιότηταl 4: Διεξαγωγή έρευνας: ηλεκτρονικά εργαλεία και κοινωνικά δίκτυα

Τα Google Forms είναι ένα παράδειγμα μιας δωρεάν υπηρεσίας που προσφέρεται από την Google ...

0% completed

Δεξιότηταl 6: Εργαλεία για ομαδική εργασία

0% completed