Σειρά μαθημάτων για Κοινωνικούς Ερευνητές

Κεφάλαιο 1: Αλληλεπίδραση και επικοινωνία

Κεφάλαιο 2: Αναλυτικές δεξιότητες

Κεφάλαιο 3: Οργανωτικές Δεξιότητες

Κεφάλαιο 4: Εκτέλεση κοινωνικής έρευνας