ΕΤΑΙΡΟΙ

Μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο

AESD

Ο Σύνδεσμος για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη (AESD) είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο ...

Διαβάστε περισσότερα

E-SENIORS

Το E-Seniors είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με στόχο ...

Διαβάστε περισσότερα

INNEO

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας INNEO είναι ένας σύνδεσμος που δραστηριοποιείται στο Rzeszów ...

Διαβάστε περισσότερα

INNOVENTUM

Η Innoventum Oy είναι μια δημιουργική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2001 στο Joensuu (Φινλανδία). Διαθέτει ...

Διαβάστε περισσότερα

SVEB

Από το 1951, η Ελβετική Ομοσπονδία για τη Μάθηση Ενηλίκων (SVEB / FSEA) είναι η ελβετική εθνική ...

Διαβάστε περισσότερα

SYNTHESIs

Το Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης SYNTHESIS Ltd είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης ...

Διαβάστε περισσότερα

The Rural Hub

Το Rural Hub ιδρύθηκε ως άμεση απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά ...

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα δυναμικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ...

Διαβάστε περισσότερα