ΕΤΑΙΡΟΙ

Μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο

AESD

Ο Σύνδεσμος για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη (AESD) είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο ...

Read more

E-SENIORS

Το E-Seniors είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με στόχο ...

Read more

INNEO

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας INNEO είναι ένας σύνδεσμος που δραστηριοποιείται στο Rzeszów ...

Read more

INNOVENTUM

Η Innoventum Oy είναι μια δημιουργική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2001 στο Joensuu (Φινλανδία). Διαθέτει ...

Read more

SVEB

Από το 1951, η Ελβετική Ομοσπονδία για τη Μάθηση Ενηλίκων (SVEB / FSEA) είναι η ελβετική εθνική ...

Read more

SYNTHESIs

Το Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης SYNTHESIS Ltd είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης ...

Read more

The Rural Hub

Το Rural Hub ιδρύθηκε ως άμεση απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά ...

Read more

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα δυναμικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ...

Read more