Zasobów Edukacyjnych Rozwijających Kompetencje Cyfrowe

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Sign up

Kompetencja 1: Przeprowadzanie badań teoretycznych

0% completed

Kompetencja 2: Przeprowadzanie wywiadu: narzędzia komunikacji online

0% completed

Kompetencja 3: Przetwarzanie i prezentowanie danych

0% completed

Kompetencja 4: Przeprowadzanie ankiety: narzędzia online i media społecznościowe

0% completed

Kompetencja 5: Zarządzanie projektami

0% completed

Kompetencja 6: Praca zespołowa

0% completed

Kompetencja 7: Tworzenie dokumentów tekstowych

0% completed

Kompetencja 8: Zarządzanie czasem

0% completed