Zasobów Edukacyjnych Rozwijających Kompetencje Cyfrowe

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Zarejestruj się

Kompetencja 1: Przeprowadzanie badań teoretycznych

0% ukończony

Kompetencja 2: Przeprowadzanie wywiadu: narzędzia komunikacji online

0% ukończony

Kompetencja 3: Przetwarzanie i prezentowanie danych

0% ukończony

Kompetencja 4: Przeprowadzanie ankiety: narzędzia online i media społecznościowe

0% ukończony

Kompetencja 5: Zarządzanie projektami

0% ukończony

Kompetencja 6: Praca zespołowa

0% ukończony

Kompetencja 7: Tworzenie dokumentów tekstowych

0% ukończony

Kompetencja 8: Zarządzanie czasem

0% ukończony