Program i podręcznik doskonalenia zawodowego dla seniorów

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Zarejestruj się

Module 2 Skill 01 Wskazówki odnośnie organizacji warsztatów

Module 2 Skill 02 Umiejętności praktyczne

Module 2 Skill 03 Krytyczne myślenie – rozwiązywanie problemów

Module 2 Skill 04 Creative skills

Module 2 Skill 10 Motivation Skills

Module 3.1 Pros and Cons of E-Learning

Module 4.1 Passwords

Module 4.2 Anonymity on the Internet

Module 4.3 Buying on the Internet: Tips

Module 4.4 Manage your online reputation

Module 5.1 Business Model Canvas